ประวัติ twitter ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ชื่อจริง : ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ชื่อในวงการ : ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ชื่อเล่น : บอย
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 20 สิงหาคม 2527
ข่าวที่เกี่ยวข้อง [ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ]

Twitter บอย ปกรณ์
Twitter บอย ปกรณ์

twitter บอย ปกรณ์...

  ประวัติปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์  

twitter บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

 

twitter บอย ปกรณ์

 

บอย ปกรณ์
บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

 

ประวัติ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ หรือชื่อเล่นว่า บอย เป็นนักแสดง นายแบบชาวไทยเชื้อสายจีน สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ด้านการศึกษา บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ป. 1-ม. 3) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-ม. 6)

อ่านประวัติ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ คลิก!

  instagram บอย  

ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
TOP