ประวัติ twitter วรนุช ภิรมย์ภักดี
วรนุช ภิรมย์ภักดี
ชื่อจริง : วรนุช วงษ์สวรรค์
ชื่อในวงการ : วรนุช วงษ์สวรรค์
ชื่อเล่น : นุ่น
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 24 กันยายน 2523
ข่าวที่เกี่ยวข้อง [ วรนุช ภิรมย์ภักดี ]

Twitter นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์
Twitter นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์

สามารถติดตาม Twitter ของ นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์ ได้ที่นี่......

  ประวัติวรนุช ภิรมย์ภักดี  

Twitter นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์

 

Twitter woranuch wongsawan

 

นุ่น วรนุช
นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์

 

ประวัติ นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์
วรนุช ภิรมย์ภักดี (สกุลเดิม วงษ์สวรรค์) ชื่อเล่นว่า นุ่น เป็นนักแสดงชาวไทย และเป็นบุตรสาวของ ปรีชา วงษ์สวรรค์ กับระเบียบ วงษ์สวรรค์ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน จบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

  instagram นุ่น  

วรนุช ภิรมย์ภักดี
TOP