ประวัติ / Facebook / อุษามณี ไวทยานนท์
อุษามณี ไวทยานนท์
ชื่อจริง : อุษามณี ไวทยานนท์
ชื่อในวงการ : อุษามณี ไวทยานนท์
ชื่อเล่น : ขวัญ
ส่วนสูง : 165
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 3 มีนาคม 2531

  ประวัติอุษามณี ไวทยานนท์  

Facebook ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์

 

Facebook ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์

 

ขวัญ
อุษามณี ไวทยานนท์

 

ประวัติ ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์

อุษามณี ไวทยานนท์ มีชื่อเล่น ขวัญ บิดาของขวัญมีอาชีพเป็นข้าราชการตำรวจชื่อ ด.ต.เกษม พูลเกิด (เสียชีวิตแล้ว) เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ กับมารดาชื่อ ปราณี ไวทยานนท์ มีเชื้อสายไทย-มอญ-แขกขาว

 

อ่านประวัติ ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์