ประวัติ / Facebook / อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์
อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์
ชื่อจริง : อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์
ชื่อในวงการ : ยิปโซ
ชื่อเล่น : ยิปโซ
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2532

  ประวัติอริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์  

Facebook ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์

 

Facebook ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์

 

ยิปโซ

 

ประวัติ ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์
อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ มีชื่อเล่นว่า ยิปโซ เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย ยิปโซเป็นน้องสาวของ ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ ซึ่งเป็นนักร้องและนักแสดงเช่นกัน

 

อ่านประวัติ ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์