ประวัติ / บุคคลดัง / พระเทพญาณมหามุนี (พระธัมมชโย)
พระเทพญาณมหามุนี (พระธัมมชโย)
ชื่อจริง : พระเทพญาณมหามุนี
ชื่อในวงการ : พระธัมมชโย
ชื่อเล่น :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ :

  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (พระธัมมชโย)  

พระเทพญาณมหามุนี มีนามเดิมว่า ไชยบูลย์ สุทธิผล เกิดที่ คุ้งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี บิดาชื่อจรรยงค์ สุทธิผล และมารดาชื่อจุรี สุทธิผล

ซึ่งในวัยเด็กมักค้นคว้าหาความรู้ด้านธรรมมะ และมักมีคำถามที่เกิดขึ้นในใจ คือ “เราเกิดมาทำไม และอะไรคือเป้าหมายชีวิต” จึงได้แสวงหาคำตอบเรื่อยมา

พ.ศ. 2506 ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 8 กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้อ่านพบหนังสือชื่อ “วิปัสสนาบันเทิงสาร” ซึ่งกล่าวถึงเรื่องแม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ได้ศึกษาวิชชาธรรมกายมาจากพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จึงได้ไปขอเรียนการปฏิบัติธรรมจากนาง

เมื่อเรียนจบปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยมีพระเทพวรเวที (ปัจจุบันคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์ธรรมคณี เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระวิเชียรกวี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้รับฉายาว่า “ธมฺมชโย” แปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม”

 

การก่อสร้างวัดและมูลนิธิ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 พระเทพญาณมหามุนี และหมู่คณะรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้พัฒนาผืนนา 196 ไร่ เป็นสำนักสงฆ์ตามระเบียบการสร้างวัด และให้ชื่อว่า “ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม” ในวันมาฆบูชา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธรรมกายเมื่อ ปี พ.ศ. 2524

 

พระธัมมชโยกับงานด้านศาสนา

ในปี พ.ศ. 2531 พิธีมอบทุนการศึกษาและมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เริ่มครั้งแรก ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ 26

และในปี พ.ศ. 2535 วัดพระธรรมกายภายใต้การนำของพระเทพญาณมหามุนี ได้ขยายงานการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาออกไปวัดศูนย์สาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันมีวัดศูนย์สาขาในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา โอเชียเนีย และทวีปเอเชีย รวมทั้งวัดสาขาและศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยกว่า 100 แห่ง

 

รางวัลที่พระธัมมชโย ได้รับ

พ.ศ. 2550 มูลนิธิธรรมกายได้รับรางวัลเทลลี (Telly award) ครั้งที่ 28 จำนวน 12 รางวัล จากผลงาน Dhamma Media Channel; DMC
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
24 เมษายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับ วัชรเกียรติ
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลผู้นำชาวพุทธที่อุทิศตนเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ระดับสูงสุด Noble Peace Award จากการประชุมขององค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา (World Buddhist Sangha Youth:WBSY)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้รับโล่เกียรติคุณผู้นำในการอนุรักษ์และปกป้องพุทธสถาน MES AYNAK จากสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน
5 ก.พ. พ.ศ. 2557 มีการแถลงข่าวการจัดงานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1 โดยมีมติถวายรางวัลผู้นำพุทธโลก แด่พระภิกษุ และมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ ทั้งเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 15 ก.พ. 2557 โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจาก 27 ประเทศ ทั่วโลก รวม 178 รูป/คน ซึ่งในส่วนพระสงฆ์จากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้มี 38 รูปจัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) จะจัดงานที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการมอบรางวัล

 

 

 

ขอบคุณที่มา : wikipedia