ประวัติ / บุคคลดัง / อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ชื่อจริง : เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ชื่อในวงการ :
ชื่อเล่น :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

  ประวัติอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  

“เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่านเป็น จิตรกรรมไทย หลากหลายผลงาน อาทิ ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ผลงานศิลปะงดงามที่ วัดร่องขุน ซึ่งมีทั้ง งานสถาปัตถยกรรม, ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย จนท่านได้รับการยกย่องขึ้นเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นชาวหมู่บ้านร่องขุน ซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย และเป็นบุตรคนที่ 3 ของนายฮั่วชิว แซ่โค้ว ​(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายไพศาล) และนางพรศรี อยู่สุข​ ชีวิตในวัยเด็กท่านเป็นคนเกเร ไม่ค่อยตั้งใจเรียน แต่ท่านชอบวาดรูป จึงได้พยายามเข้าเรียนที่เพาะช่าง และมหาวิทยาลัยศิลปากร และผลงานปัจจุบันของอาจารย์เฉลิมชัยที่รู้จักกันดีคือ อาจารย์เฉลิมชัยตั้งใจที่จะสร้างวัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดด้วยศิลปะไทยประยุกต์ หรือศิลปะสมัยใหม่

 

ผลงานของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

อาจารย์เฉลิมชัยจัดแสดงผลงานเดี่ยว และร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการสำคัญต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2523 เป็นประธานก่อตั้งกลุ่ม “ศิลปไทย 23” เพื่อต้านอิทธิพลศิลปะจากยุโรป อเมริกา
พ.ศ. 2527 เริ่มโครงการจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป โดยไม่คิดค่าจ้าง
พ.ศ. 2539 เริ่มดำเนินการออกแบบก่อสร้างอุโบสถ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของตนถวายเป็นพุทธบูชาจนถึงปัจจุบัน

 

รางวัลและเกียรติยศของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
2520

รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
2520

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
2522

รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ของธนาคารกรุงเทพ
2536

ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างผู้สร้างเสริมงานวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2537

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
2538

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบ บทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” และออกแบบเหรียญพระราชทานคณะแพทย์
2543

ที่ปรึกษากรมศิลปากร งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง
2554

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554
ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแบบธนบัตรราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี
ถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

ขอบคุณที่มา : wikipedia