ประวัติ / บุคคลดัง / ยันตระ อมโรภิกขุ
ยันตระ อมโรภิกขุ
ชื่อจริง : นายวินัย ละอองสุวรรณ
ชื่อในวงการ : พระยันตระ อมโร
ชื่อเล่น : ยันตระ
ส่วนสูง : -
น้ำหนัก : -
เกิดวันที่ : 14 ตุลาคม 2497

  ประวัติยันตระ อมโรภิกขุ  

พระยันตระ หรือ อีกชื่อหนึ่ง นายวินัย ละอองสุวรรณ  อดีตพระชื่อดังที่มีผู้คนศรัทธามากมายทั้งในและต่างประเทศ แต่ปัจจุบัน ยันตระ ได้ถูกฟ้องร้องคดีว่าต้องปาราชิกาธิกรณ์และสุดท้ายได้ถูกมหาเถรสมาคมลงมติให้พ้นสภาวะจากการเป็นพระภิกษุ จนต้องหลบหนีออกไปนอกประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2537 โดยไปอยู่สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองจนถึงปัจจุบัน

แต่ล่าสุดได้มีคนพบเห็น ยันตระ โผลในประเทศเพื่อนบ้าน โดยยังอยู่ในสภาพที่กินดีอยู่ดี และมีหลักฐานว่ามีการแจกจ่ายอังเปาอีกด้วย ทำให้เกิดกระแสผู้คนสนใจขึ้นมาอีกครั้ง วันนี้ เราจึงนำประวัติของ ยันตระ หรือ พระยันตระ มาให้รู้จักกันครับ

ประวัติ ยันตระ อมโร

นายวินัย ละอองสุวรรณ เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เขาได้ปฏิบัติตนเป็นนักพรตฤๅษีอยู่หลายปีจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุในธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ณ พัทธสีมาวัดรัตนาราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระวินัย เมื่ออุปสมบทมักใช้คำแทนตัวว่า พระยันตระ ซึ่งแปลว่าผู้ไกลจากกิเลส ที่เคยใช้มาตั้งแต่ยังเป็นฤๅษียันตระ เมื่อบวชแล้วเป็นที่รู้จักดีทำให้มีผู้ศรัทธาบวชเพื่อเข้าเป็นลูกศิษย์มาก มาย ทำให้เขามักแวดล้อมไปด้วยพระสงฆ์คอยอุปัฏฐากอยู่เสมอ ๆ นอกจากนี้ยังมีผู้ศรัทธาสร้างสำนักวัดถวายเขาหลายแห่ง โดยทุกวัดที่สร้างในสำนักเขาจะใช้คำว่า “สุญญตาราม”

เหตุการณ์ที่ทำให้ พระยันตระ โด่งดังขึ้นมา

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2537 เขาได้ถูกฟ้องร้องหลายข้อหาและถูกตั้งอธิกรณ์ว่าล่วงละเมิดเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ อันเป็นหนึ่งในจตุตถปาราชิกาบัติที่ทำให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ โดยมีการต่อสู้ด้วยพยานหลักฐานมากมายตามสื่อต่าง ๆ เป็นข่าวโด่งดังในสมัยนั้น

มีหลักฐานมากมายที่เผยแพร่ออกมาเรื่อยๆ จนะทำให้พระยันตระ ถูกตัดสินคดีว่ามีความผิดจริง จึงถูกมหาเถรสมาคมพิจารณาอธิกรณ์ปรับให้เขาพ้นจากความเป็นพระภิกษุ เพราะพิจารณาได้ความว่าเขาต้องอาบัติหนักดังที่ถูกฟ้องร้อง แต่นายวินัยไม่ยอมรับมติสงฆ์ดังกล่าว ด้วยการปฏิญาณตนว่ายังเป็นพระภิกษุและเปลี่ยนสีจีวรเป็นสีเขียว ทำให้ถูกสื่อต่าง ๆ ขนานนามว่า จิ้งเขียว, สมียันดะ, ยันดะ เป็นต้น ก่อนที่นายวินัยจะลักลอบทำหนังสือเดินทางปลอมเพื่อหลบหนีออกจากประเทศไทยไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาและได้รับสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง ทำให้นายวินัยสามารถหลบหนีคดีความอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จนถึงปัจจุบัน