ประวัติ / บุคคลดัง / ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ชื่อจริง : ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ชื่อในวงการ : บิ๊กตู่
ชื่อเล่น : ตู่
ส่วนสูง : -
น้ำหนัก : -
เกิดวันที่ : 21 มี.ค 2497

  ประวัติประยุทธ์ จันทร์โอชา  

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรชายของ พ.อ. (พิเศษ) ประพัฒน์ และนางเข็มเพชร จันทร์โอชา มีชื่อเล่นว่า “ตู่” สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า “บิ๊กตู่” สมรสกับ รศ.นราพร จันทร์โอชา อดีตอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 • มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
 • นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 ( ตท.12)
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 23

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 3 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
 • เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร (ร.ม.ก.)
 • Pingat Jasa Gemilang (Tentera) จากสาธารณรัฐสิงคโปร์
 • Bintang Kartika Eka Pakci Utama จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • The Legion of Merit (Degree of Commander) จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา