ประวัติ / บุคคลดัง / วันชนะ สวัสดี
วันชนะ สวัสดี
ชื่อจริง : วันชนะ สวัสดี
ชื่อในวงการ : ผู้พันเบิร์ด
ชื่อเล่น : เบิร์ด
ส่วนสูง : -
น้ำหนัก : -
เกิดวันที่ : 26 ส.ค 2515

  ประวัติวันชนะ สวัสดี  

พันโท วันชนะ สวัสดี (ชื่อเล่น เบิร์ด หรือเรียกติดปากกันว่า ผู้พันเบิร์ด) เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ที่จังหวัดลำปาง แต่ได้ย้ายมาอาศัยและเติบโตที่จังหวัดกาญจนบุรี สมรสกับ คุณวริญญา ศิริชุมแสง เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ด้านการศึกษา

จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 45 และปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 

ช่องทางการติดต่อของ พันโท วันชนะ

Instagram พันโท วันชนะ

Facebook พันโท วันชนะ

Twitter พันโท วันชนะ

 

ด้านการทำงาน

รับราชการในตำแหน่งนายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเข้ารับราชการที่กองกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการทหารบก ในตำแหน่งหัวหน้าปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว.) และทำหน้าที่ รองโฆษกกองทัพบก ด้วย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพัน กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เริ่มเข้าสู่วงการแสดง ด้วยการคัดเลือกจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เพื่อที่จะคัดเลือกตัวนักแสดงเป็น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผลงานที่โดดเด่น

  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา
  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ
  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี
  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง
  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี