ประวัติ / บุคคลดัง / วินธัย สุวารี
วินธัย สุวารี
ชื่อจริง : วินธัย สุวารี
ชื่อในวงการ : ผู้พันต๊อด
ชื่อเล่น : ต๊อด
ส่วนสูง : -
น้ำหนัก : -
เกิดวันที่ : 7 ส.ค 2511

  ประวัติวินธัย สุวารี  

พันเอกวินธัย สุวารี (มีชื่อเล่นว่า ต๊อด และชื่อที่เรียกกันติดปากว่า ผู้พันต๊อด) เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2511 เริ่มเข้าสู่วงการแสดงด้วยการคัดเลือกจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เพื่อที่จะคัดเลือกตัวนักแสดงเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ด้านการศึกษา

  • ระดับประถม โรงเรียนอักษรเจริญ
  • ระดับมัธยม วชิราวุธวิทยาลัย และ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30
  • ระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 41
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

ด้านการงาน [ล่าสุด]

  • พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : รองโฆษกกองทัพบก
  • พ.ศ. 2557 : โฆษกกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผลงานที่โดดเด่น

  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ
  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ
  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ
  • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ