ประวัติ / บุคคลดัง / ตัน ภาสกรนที
ตัน ภาสกรนที
ชื่อจริง : ตัน ภาสกรนที
ชื่อในวงการ : ตัน ภาสกรนที
ชื่อเล่น : ตัน ภาสกรนที
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 4 เมษายน 2502

  ประวัติตัน ภาสกรนที  

คุณตัน ภาสกรนที เป็นนักธุรกิจผู้ก่อตั้งบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ต่อมาได้ขายหุ้นใหญ่ของ บมจ.โออิชิกรุ๊ป ที่มีอยู่ให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บมจ.โออิชิกรุ๊ป แล้วไปก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอิชิตัน กรุ๊ป) ระยะหลังเป็นที่รู้จัก ในสถานะผู้ร่วมกิจกรรมธุรกิจ และเพื่อนสนิทต่างวัยกับอุดม แต้พานิช นักแสดงตลกชื่อดัง

ด้านการศึกษา คุณตัน ภาสกรนที จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 และเริ่มทำงานแรกเป็นพนักงานแบกของ ซึ่งมีค่าแรง 700 บาท ก่อนจะหันมาเป็นเจ้าของแผงหนังสือที่ชลบุรี และได้เริ่มต้นขยายกิจการไปซื้อห้องแถว จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณตัน เริ่มต้นธุรกิจภัตตาคารบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ “โออิชิ” และขยายมาทำธุรกิจเครื่องดื่ม คือชาเขียวโออิชิ และน้ำผลไม้ อะมิโน โอเค โดยที่กลุ่มธุรกิจนี้ของเขา ประสบความสำเร็จอย่างสูง นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆ อย่างสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานเป็นต้น

ด้านชีวิตส่วนตัว คุณตัน ภาสกรนที สมรสกับ คุณสุนิสา หรืออิง ภาสกรนที (สกุลเดิม: สุขพันธุ์ถาวร) มีบุตรด้วยกันสองคนคือ เก็ท กับ ใกล้ใกล้ อนึ่ง ก่อนหน้านี้เขาแยกทางกับภรรยาคนแรก โดยมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคน คือวริษาหรือกิ๊ฟ

FACEBOOK : ตัน ภาสกรนที

 

ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ คุณตัน ภาสกรนที
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ขอบคุณที่มา : wikipedia