ประวัติ / บุคคลดัง / พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ชื่อจริง : สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ชื่อในวงการ : บิ๊กอ๊อด
ชื่อเล่น : อ๊อด
ส่วนสูง : -
น้ำหนัก : -
เกิดวันที่ : 27 ธันวาคม 2497

  ประวัติพลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง  

ภายหลังที่ (พ.ศ. 2557) พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ขึ้นตำแหน่งเป็น ผบ.ตร.คนใหม่ ด้วยคะแนนมติเอกฉันท์ 5-0 เสียง ทำให้ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็น ผบ.ตร. คนที่ 10 ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในสายงาน คสช. ทั้งเพื่อนตท.15 และ บิ๊กตู่ปรีชา จันทร์โอชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่อีกมากมาย ทำให้ ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้เป็น ผบ.ตร. คนที่ 10 วันนี้เราเลยมาทำความรู้จักกับ พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง กันให้มากขึ้นดีกว่าครับ

ประวัติ พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ชื่อเล่นชื่อ อ๊อด แต่ด้วยตำแหน่งการงานที่ยิ่งใหญ่ทำให้สื่อมวลชนเรียก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ว่า บิ๊กอ๊อด บิ๊กอ๊อด เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2497 เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นสมรสกับ พจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง มีบุตรร่วมกัน 2 คน ได้แก่ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ ร้อยตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง

ด้านการศึกษา ของ ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรยีนท่าเรือนิตยานุกูล
 • สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 31 (นรต.31)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท รัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา จากอินเดีย
 • สำเร็จการศึกษารดับปริญาเอกปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ด้านการรับราชการ

 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2532 รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่นายตำรวจปฏิบัติราชการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) สำนักงานกำลังพล
 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 – ผู้กำกับการกองวิชาการ
 • 25 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – รองผู้บังคับการชุดตรวจงานอำนวยการ ส่วนตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2540 – รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 – รองผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 1
 • 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 – ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – ผู้บังคับการ กองแผนงาน 2
 • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – รองจเรตำรวจแห่งชาติ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)
 • 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 – ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)
 • 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – จเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 8)
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • 17 กันยายน พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนใหม่ คนที่ 10