ประวัติ / นักการเมือง / หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ชื่อจริง : หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ชื่อในวงการ : หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ชื่อเล่น :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 22 กันยายน 2495

  ประวัติหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร  

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ กับหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา มีชื่อเล่นว่า “คุณชายหมู”

ด้านการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน Cheam (ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าโรงเรียน) และโรงเรียน Rugby ประเทศอังกฤษ (ดำรงตำแหน่ง หัวหน้า House หรือสี และได้รับทุนการศึกษาเรียนดีเด่น) (พ.ศ. 2506-พ.ศ. 2513) ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) และระดับปริญญาโทจาก Pembroke College มหาวิทยาลัยอ๊อซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยม) สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (PPE) (พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2520) ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2521)

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร สมรสครั้งที่ 1 กับนุชวดี บำรุงตระกูล มีบุตรคือ หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และสมรสครั้งที่สองกับ นางสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา (สาวิตรี ภมรบุตร) มีบุตรคือ หม่อมหลวงวราภินันท์ บริพัตร

ปัจจุบัน หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พำนักอยู่ที่วังสวนผักกาด วังประจำราชสกุลบริพัตร และเป็นประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

 

ประวัติการทำงานของ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2539 – อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2531 – ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2536 – ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 – ที่ปรึกษาทางด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534 – ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2536 – นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537 – ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการพาณิชย์ฝ่ายต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 – ประธานคณะทำงานร่วมอาเซียน-เวียดนาม เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เวียดนาม และประธานคณะทำงานร่วมอาเซียน-กัมพูชา-ลาว เพื่อศึกษาและเสนอแนะ แนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-กัมพูชา-ลาว
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2544 – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 (บางรัก สัมพันธวงศ์ สาทร แขวงยานนาวาและแขวงทุ่งมหาเมฆ) พรรคประชาธิปัตย์
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548 – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีระบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ โซน 6 กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี
11 มกราคม พ.ศ. 2552 – 9 มกราคม พ.ศ. 2556 และ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 20 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการแก้ไขความสงบเรียบร้อย[2]
21 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน กรรมการศูนย์รักษาความสงบ

 

ขอบคุณที่มา : wikipedia