ประวัติ / นักการเมือง / วิรัช ชินวินิจกุล
วิรัช ชินวินิจกุล
ชื่อจริง : วิรัช ชินวินิจกุล
ชื่อในวงการ :
ชื่อเล่น :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2495

  ประวัติวิรัช ชินวินิจกุล  

นายวิรัช ชินวินิจกุล เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 เป็นอดีตองคมนตรีและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, อดีตรองประธานศาลฎีกา, เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, เลขานุการศาลฎีกา, ผู้พิพากษาศาลฎีกา

นายวิรัช ชินวินิจกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อมาจึงได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประวัติ นายวิรัช ชินวินิจกุล

ประวัติ นายวิรัช ชินวินิจกุล

ประวัติด้านการศึกษา วิรัช ชินวินิจกุล

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้านผลงานของ วิรัช ชินวินิจกุล

 • ป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการสมานฉันท์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม
 • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน
 • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ
 • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการเปิดศาลนอกเวลาราชการ
 • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุและสามเณร
 • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการศาลยุติธรรมกับประชาชนกับเส้นทางสายเดียวกัน

รางวัลที่ นายวิรัช ชินวินิจกุล ได้รับ

 • ปี 2544
  – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • ปี 2540
  – มหาวชิรมงกุฎ

ข้อมูลจาก Website: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , wikipedia