ประวัติ / ดาราไทย / นัทธพงศ์ พรมสิงห์
นัทธพงศ์ พรมสิงห์
ชื่อจริง : นัทธพงศ์ พรมสิงห์
ชื่อในวงการ : ดิว Thestar
ชื่อเล่น : ดิว
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 31 ตุลาคม 2535

  ประวัตินัทธพงศ์ พรมสิงห์  

ประวัติ ดิว นัทธพงศ์ พรมสิงห์ เกิดที่จังหวัดลำปาง มีชื่อเสียงจากการประกวด The Star 9

ประวัติด้านการศึกษาของดิว

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาจบจาก โรงเรียนไตรภพวิทยา จ.ลำปาง
  • ระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อของดิว The Star

Instagram ของดิว The Star 

Facebook ของดิว The Star

ประวัติ ดิว The Star

ประวัติ ดิว The Star

ดิว The Star

ดิว The Star

ดิว นัทธพงศ์

ดิว นัทธพงศ์

ประวัติ ดิว นัทธพงศ์ พรมสิงห์

ประวัติ ดิว นัทธพงศ์ พรมสิงห์

ดิว พรมสิงห์

ดิว พรมสิงห์

ดิว นักร้องชายไทย

ดิว นักร้องชายไทย

ดิว นักร้องจากเวธี The Star

ดิว นักร้องจากเวธี The Star

 

รูปภาพจาก Instagram: @dewnattapong9