ประวัติ / twitter / ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ชื่อจริง : ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ชื่อในวงการ : ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ชื่อเล่น : บอย
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 20 สิงหาคม 2527

  ประวัติปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์  

twitter บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

 

twitter บอย ปกรณ์

 

บอย ปกรณ์
บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

 

ประวัติ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ หรือชื่อเล่นว่า บอย เป็นนักแสดง นายแบบชาวไทยเชื้อสายจีน สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ด้านการศึกษา บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ป. 1-ม. 3) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-ม. 6)

อ่านประวัติ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ คลิก!