ประวัติ / twitter / วรนุช ภิรมย์ภักดี
วรนุช ภิรมย์ภักดี
ชื่อจริง : วรนุช วงษ์สวรรค์
ชื่อในวงการ : วรนุช วงษ์สวรรค์
ชื่อเล่น : นุ่น
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ : 24 กันยายน 2523

  ประวัติวรนุช ภิรมย์ภักดี  

Twitter นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์

 

Twitter woranuch wongsawan

 

นุ่น วรนุช
นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์

 

ประวัติ นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์
วรนุช ภิรมย์ภักดี (สกุลเดิม วงษ์สวรรค์) ชื่อเล่นว่า นุ่น เป็นนักแสดงชาวไทย และเป็นบุตรสาวของ ปรีชา วงษ์สวรรค์ กับระเบียบ วงษ์สวรรค์ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน จบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
อ่านประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี คลิก!