ประวัติ / twitter / นิชคุณ หรเวชกุล
นิชคุณ หรเวชกุล
ชื่อจริง : นิชคุณ หรเวชกุล
ชื่อในวงการ : นิชคุณ หรเวชกุล
ชื่อเล่น : คุณ
ส่วนสูง : 180
น้ำหนัก : 68
เกิดวันที่ : 24 มิถุนายน 2531

  ประวัตินิชคุณ หรเวชกุล  

Twitter นิชคุณ หรเวชกุล

 

Twitter นิชคุณ หรเวชกุล

 

นิชคุณ
นิชคุณ หรเวชกุล

 

ประวัติ คุณ นิชคุณ หรเวชกุล
นิชคุณ หรเวชกุล มีชื่อเล่นว่า คุณ เป็นนักร้องชาวไทย เชื้อชาติไทย และเป็นหนึ่งในสมาชิกหกคน ของวงดนตรีเกาหลีใต้ “ทูพีเอ็ม” สังกัดเจวายพีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ นอกจากนั้นยังเป็นพิธีกรในหลายรายการโทรทัศน์ของเกาหลีใต้อีกด้วย